Mehl Solskjerming

Leverandør av solskjerming på Voss

Ei lokalt firma med over 50 års erfaring

Firmaet Mehl Solskjerming starta som agenturforretning i 1966, og har sidan 1980 hatt base på Voss. Kundane våre er private, offentlege etatar samt industrien. Vi leverar våre produkt frå Kvam i nord til Oslo i sør.

Mehl Solskjerming set kunden i sentrum, og er ikkje nøgd før kunden er det. Kontakt oss for tilbod – ingen jobbar er for små, ingen for store.